Nyheder og orientering

Kære grundejere i Digelaget Ørnene

Bestyrelsen har modtaget et skriftligt svar fra Aalborg Kommune angående kommunegaranti i forbindelse med at kunne optage et banklån til forstærkning af diget.

Aalborg Kommune giver afslag på garantistillelse til lån til forstærkning. At vi har fået svar nu kommer som en meget stor overraskelse for bestyrelsen, da vi netop på møde den 28. juni fik anderledes besked i forhold til garantistillelse. Her var beskeden, at det skulle politisk behandles og at det tidligst kunne blive til november.

Det er ikke den eneste gang vi har fået divergerende oplysninger fra Aalborg og det er frustrerende for bestyrelsen at arbejde med.

Det betyder så helt konkret, at løsningsforslag 2 angående finansiering, som bestyrelsen har opstillet på indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, ikke længere er muligt.

Det er bestyrelsens vurdering efter samtale med banken, at en lånefinansiering uden en kommunegaranti ikke er realistisk.

Vi fastholder den ekstraordinære generalforsamling og sætter løsningsforslag 1 til afstemning. Hvis dette forslag nedstemmes, ser vi ikke anden udvej end at stoppe projektet.

Derfor opfordrer bestyrelsen endnu en gang alle grundejere til at møde op til den ekstraordinære generalforsamling lørdag den 2. september 10.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Susanne