Kontingent

Kontingentet er på 300,- om året opkræves sammen med ejendomsskattet.