Kontingent

Kontingentet er på 200,- om året opkræves sammen med ejendomsskattet.